Vem vi är

DAHLBERG & CO levererar högkvalitativa tekniska produkter till den privata- och offentliga sektorn i Finland, Estland och Sverige. Vårt produktsortiment omfattar förpackningsmaskiner och därtill hörande dosering och kvalitetskontroll, processutrustning och förpackningsmaterial. Vi levererar även högkvalitativa komponenter till maskin-, marin- och järnvägsindustrin. Vår egen service- och reservdelsavdelning sköter om de maskiner vi levererat.

Vad vi tror på

För kundens bästa – sedan 1935

Snabb utveckling och en omgivning i ständig förändring ställer stora krav på anpassningsbarhet – för oss, våra kunder och huvudmän. Med vår solida erfarenhet och vårt mångsidiga produktsortiment kan hjälpa våra kunder i dessa utmanande tider. Vi förhåller oss till vårt arbete med yttersta noggrannhet och har förbundit oss till att ständigt utveckla våra tjänster.

Kontaka oss

På dessa sidor erbjuder vi produktionformation endast på finska. Vill du veta mer så står vi gärna till din tjänst! Du kan skicka e-post till daco@daco.fi eller ringa oss på tel. +358 10 6860 300.