1935

Helsingin Hesperiankadulla, Töölössä syntyy uusi suomalainen yritys, joka merkitään kaupparekisteriin 30.4.1935 ensiksi nimellä Tekstiili-Teknillinen Asioimisto Oy. Bathelt & Dahlberg – Textil-Tekniska Agentur Ab. Bathelt & Dahlberg. Pari vuotta myöhemmin herra Bathelt myy osuutensa Heinrich D. Dahlbergille.

Puhtaasti agentuuripohjaisen toiminnan ensimmäisiä tuotteita ovat ompelulangat sekä tekstiiliteollisuuden villa-, puuvilla- ja viskoosilangat, joita tuotetaan tuolloin keski- ja etelä – eurooppalaisissa kehräämöissä. Lisäksi valikoimaan kuuluu nauhoja ja nyörejä sekä tähän aikaan naisten hatuissa yleisesti käytettyä tekoniintä. Kolmekymmentäluvun loppupuolella luodaan myös ensimmäiset yhteydet koneteollisuuteen, kuten pakkauskoneita valmistavaan sveitsiläiseen Schweizerische Industrie – Gesellschaft’iin (nykyinen SIG Pack Systems AG).

1940

Yritystoiminta muuntuu talvi- ja jatkosodan sekä niitä seuraavien säännöstelyvuosien ajaksi siten, että yhtiö toimittaa mm. kankaita ja tekstiiliteollisuuden raaka-aineita omaan laskuunsa. Tällöin yhteyksiä on niin sveitsiläisiin kuin saksalaisiinkin tavarantoimittajiin. Jälkimmäisiin yhteydet katkeavat, sillä ne jäävät neuvostoliittolaisten miehittämille alueille.

1950

Koko vuosikymmen on vahvaa kasvun aikaa. Tuontia varten tarvittavia lisenssejä alkaa olla helpompi saada ja sotakorvausten päätyttyä, vuonna 1951, on kaikesta huutava pula.

Tuomme ruostumatonta terästä, kalaverkkoja, nappeja, ja kankaita Japanista, pakkauskoneita, pakkausmateriaaleja, ompelulankoja, kaulusvälivuori- ja muotikankaita, tekstiilikoneita, raitiovaunutelejä ja lääkkeiden raaka-aineita Sveitsistä, suklaanvalmistuskoneita Italiasta, tulitikkujen- ja suklaanvalmistuskoneita sekä tekstiiliteollisuuden tarvikkeita Saksasta jne.

40-luvun lopusta alkaen toimintamme runkona on sveitsiläisen Société de la Suisse’n (myöhemmin Viscosuisse AG) tuotteiden edustus. 45 vuotta kestävän yhteistyön aikana myymme kaikkiaan yli 60.000 tonnia yrityksen viskoosi-, nailon ja polyesterlankoja.

Tällä kasvun vuosikymmenellä alkaa myös suomalaisten tulitikkujen 30 vuotta kestävä vientitoiminta sveitsiläiselle Migros Genossenschaftsbundille.

1960

Vuosikymmenen alussa myyntiohjelmaan otetaan vielä kulutustavaroita kuten ompelukoneita, raskaiden ajoneuvojen pyöriä sekä ilmankostuttimia, mutta vuosikymmenen loppupuolella valikoimaa aletaan karsia.
Toiminta keskittyy yhä enemmän muutamalle ydinalueelle, joista tekstiili- ja elintarviketeollisuuden koneet ja raaka-aineet sekä kiskokalusto ovat tärkeimmät.

1970

Luomme ensimmäiset yhteydet lääketeollisuuteen konepuolella. Tällä vuosikymmenellä täydennämme makeisteollisuuden tuotepalettiamme ottaessamme myyntiohjelmaamme makeisten keittolaitteet ja suklaan valumuotit. Rautatiekaluston osalta täydentävät mm. kytkimet ja jarrulaitteet valikoimaamme.

Pitkään jatkunut voimakas taloudellinen kehitys kulminoituu loppusyksystä 1973 öljykriisiin. Seuraa ”hullu vuosi 1974” jatkuvasti nousevine hintoineen ja viimein käänne taantumaan vuonna 1975. Vuosikymmenen loppua kohti tapahtuu elpymistä.

1980

Maamme tekstiiliteollisuus elää 80-luvun ensimmäisellä puoliskolla varsinaista kukoistuskauttaan, sillä itävienti vetää. Vuosittaiset lankatoimituksemme ylittävät useimmiten 3.000 tonnia. Koska yleisesti uskotaan, että Suomi ei liity EU:hun, teollisuuden investoinnit hidastuvat ja kyseiset varat suunnataan lähinnä yritysostoihin ulkomailta.

1990

Tämän kymmenvuotiskauden alussa päättyy yli neljä vuosikymmentä jatkunut yhteistyö Rhone-Poulenc’in tytäryhtiön Viscosuisse AG:n kanssa, kun lankamyynti siirtyy heidän oman tytäryhtiönsä alaisuuteen.

Vuonna 1992 allekirjoitamme sopimuksen PKL Verpackungssysteme GmbH:n (nykyinen SIG Combibloc GmbH) kanssa, jonka aseptiset pakkausjärjestelmät saavat maassamme hyvän vastaanoton. Vuosikymmenen aikana alamme myös rakentaa omaa huolto-organisaatiotamme, joka vastaa asiakkaiden koneiden hyvästä huolenpidosta.

2000

Uusi vuosituhat alkaa vahvan kasvun ja laajenemisen merkeissä. Vuodesta 2002 edustamme SIG Combiblocia Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa ja vuodesta 2004 myös Baltian maissa. Saavutettuamme kylliksi suuren markkinaosuuden Suomen ja Ruotsin markkinoilla SIG Combibloc avaa oman myyntikonttorin Ruotsiin. Jatkamme edelleen SIG:n alihankkijana koneiden huolloille Suomessa ja Ruotsissa.

Vuonna 2004 yritys muuttaa uusiin tiloihin Kirkkonummelle, 25km Helsingistä länteen. Toimitilat on rakennettu varta vasten yrityksen tarpeisiin ja ne edustavat uutta ekologista rakennustapaa mm. maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton muodossa. Kiinteistön aiheuttamat CO2-päästöt ovat 80% alhaisemmat kuin vastaavan perinteisen rakennuksen. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana voimme iloksemme todeta että muutamat perinteiset edustuksemme, esim. kiskokaluston puolella, elävät uutta vahvaa tulemista. Myös teknisen huollon ja kunnossapidon kysynnän kasvu jatkuu vahvana ja palveluita kehitetään jatkuvasti. Vuosikymmenen puolessa välissä laajennamme valikoimaamme uusilla teknisillä tuotteilla, mm. laboratorioiden- ja koulutustilojen kalustekokonaisuuksilla.

2008 pankkeja kaatanut maailmanlaajuinen finanssikriisi pysäyttää lähes kaikki like-elämän investoinnit, ja vuodet 2009-2012 ovat meillekin todella laihat. Monipuolinen tuoteportfolio ja vahva tase osoittautuvat jälleen kerran hyviksi suojautumiskeinoiksi, ja selviämme tästäkin korpivaelluksesta.

2010

Vuosikymmenen ensimmäisenä vuonna yritys juhlii 75-vuotiasta taivaltaan. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla iskenyt finanssikriisi on hiljalleen väistymässä ja asiakkaiden investoinnit aktivoituvat, joskin varovaisuutta on ilmassa. 2010-luvun alussa saamme myyntiohjelmaamme teollisuuden komponentteja joita toimitamme kansainvälisten asiakkaidemme tehtaisiin Kiinaa ja Koreaa myöten. Sisälogistiikkaa ja IT-järjestelmiä kehitetään vastaamaan uusia vaatimuksia nopeista toimituksista ja mm. valmiiksi pakatuista räätälöidyistä tuotekokonaisuuksista.

2020

2020-luku alkaa koronapandemialla, joka käytännössä pysäyttää kansainvälisen liikkumisen, ja vuodessa opimmekin valtavan määrän uusia työtapoja jotka pandemian väistyttyä säästävät paljon kustannuksia ja aikaa. Keskellä raivoavaa pandemiaa omien asiakkaidemme investoinnit lähtevät, hieman yllättäen, vahvasti liikkeelle ja toteutamme useita todella suuria projekteja kokonaan etäyhteyksillä.

Keväällä 2022 venäjä hyökkää Ukrainaan, hetkessä energiakriisi on päällä ja eräiden raaka-aineiden saatavuus muuttuu todella haastavaksi. Tilanteen hopeareunuksena voidaan nähdä tästä johtuva inflaatio ja korkojen lievä nousu – molemmilla on taloutta tervehdyttävä ja puhdistava vaikutus.

 

Tulevaisuuden haasteet aiomme kohdata avoimin mielin, periaatteemme muistaen: toimintamme ydin säilyy jatkossakin samana; kestävien ja luottamuksellisten suhteiden luominen asiakkaisiimme ja toimittajiimme [Heinrich D. Dahlberg 1906-1988]

 

 

Tutustu nykyaikaisiin tuotteisiimme